O nas

Dział Analityki – Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi badania na potrzeby Instytutu oraz podmiotów zewnętrznych. Laboratorium wykonuje analizy klasyczne i instrumentalne na materiałach pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego. Analizy głównie obejmują: oznaczenia podstawowych składników pokarmowych, oznaczenia jodu, selenu, fosforu i innych makro- i mikroelementów, oraz oznaczenia chromatograficzne i spektrofotometryczne (w zakresie m. in. aminokwasów, witamin A i E, tokotrienoli, kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6, lotnych kwasów tłuszczowych kiszonek,  produktów fermentowanych, i w przewodzie pokarmowym. Wykonuje również badania związków lotnych  w żywności i produktach zwierzęcych metodą chromatografii gazowej i spektrometrii masowej, w tym techniką HS-SPME-GC/MS. Centralne Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym związane z opracowywaniem i walidacją metod badawczych, oraz wykonuje zadania związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Akredytacja i zarządzanie jakością

Centralne Laboratorium funkcjonuje w systemie zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i jest laboratorium akredytowanym  w określonym zakresie.

Pracownicy

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Robert Gąsior
Z-ca kierownika i kierownik ds. jakości: dr Krystyna Ślusarczyk
Z-ca kierownika ds. jakości: Anna Iwanowska