Centralne Laboratorium wykonuje analizy klasyczne i instrumentalne na materiałach pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego. Analizy głównie obejmują: oznaczenia podstawowych składników pokarmowych, oznaczenia jodu, selenu, fosforu i innych makro- i mikroelementów, oraz oznaczenia chromatograficzne i spektrofotometryczne (w zakresie m. in. aminokwasów, witamin A i E, tokotrienoli, kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6, lotnych kwasów tłuszczowych kiszonek,  produktów fermentowanych, i w przewodzie pokarmowym. Wykonuje również badania związków lotnych  w żywności i produktach zwierzęcych metodą chromatografii gazowej i spektrometrii masowej, w tym techniką HS-SPME-GC/MS.