Aminokwasy

cena zmienna (w zależności od zakresu badań)
Ze względu na specyfikę i indywidualne podejście do różnych zagadnień, cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
Aminokwasy

Opis

Wykonujemy analizy zawartości aminokwasów w paszach i premiksach paszowych oraz w różnych materiałach pochodzenie roślinnego i zwierzęcego. Oznaczamy zawartość aminokwasów po hydrolizie białka (18 aminokwasów) oraz zawartość wolnych aminokwasów metodą ninhydrynową.

Możemy również oznaczyć zawartość aminokwasów fizjologicznych w surowicy krwi i innych płynach ustrojowych.