Analiza jodu

123,00 (100,00 zł + 23,00 zł VAT)
Analiza jodu

Opis

Oferujemy analizy jodu w moczu, a także  w innych materiałach organicznych, w tym w paszach i żywności.

Oznaczenia jodu wykonywane są w oparciu o metodę kinetyczno-spektrofotometryczną, bazującą na katalizowanej  przez  jod reakcji Sandell’a –Kolthoff’a redukcji jonów ceru:   Ce+4  → 2 Ce+3