Kawasy tłuszczowe

cena zmienna (w zależności od zakresu badań)
Ze względu na specyfikę i indywidualne podejście do różnych zagadnień, cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.

Opis

Kwasy tłuszczowe są nie tylko materiałem energetycznym, ale też pełnią istotne funkcje biologiczne w organizmie ludzkim bądź zwierzęcym. Kwasy tłuszczowe można podzielić, w zależności od stopnia wysycenia atomami wodoru, na nasycone i nienasycone, a te drugie na jednonienasycone wielonienasycone. Wśród tych ostatnich, ważnych ze względu na ich funkcje prozdrowotne kwasów, wyróżnić można najważniejsze:

  • omega 3 – np. α-linolenowy (α-C18:3), EPA (C20:5), DHA (C22:6)
  • omega 6 – np. γ-linolenowy (γ-C18:3), linolowy (C18:2), arachidonowy (C20:4)

Do innych kwasów wielonienasyconych zalicza się również sprzężony  kwas linolowy –  CLA, występujący w postaci różnych izomerów: c9-t11; t10-c12; c9-c11; t9-t11.

Standardowo wykonujemy oznaczenia profilu 17 – 21 kwasów tłuszczowych  w paszach, żywności, produktach zwierzęcych, materiale roślinnym i w innych rodzajach materiału biologicznego. Na życzenie klienta możemy również oznaczyć inne kwasy tłuszczowe.

Do analiz wykorzystujemy metodę chromatografii gazowej z detektorem FID.