Związki lotne

od 123,00 (100,00 zł + 23,00 zł VAT)
Ze względu na specyfikę i indywidualne podejście do różnych zagadnień, cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań. Orientacyjna cena jednej analizy w technice HS-SPME GC/MS waha się od 100 zł netto do 300 zł netto
Związki lotne

Opis

Laboratorium oferuje badania poświęcone Lotnym Związkom Organicznym (LZO) w próbkach pochodzenia zwierzęcego (mięso, tłuszcz, wędliny, sery itp.).

W ramach badań wykonujemy:

  • profil LZO z zastosowaniem technik izolacji i zatężania SPME, SAFE w jednowymiarowej technice chromatografii gazowej (GC-MS). Możliwe prowadzenie badań w technice dwuwymiarowej chromatografii gazowej 2D-GC (tzw. heart cutting),
  • oznaczenia ilościowe wybranych LZO,
  • wyznaczanie kluczowych związków zapachowych techniką chromatografii gazowej-olfaktometrii (GC-O-FID)
  • opracowanie statystyczne uzyskanych wyników (poszukiwanie markerów, budowa modeli klasyfikacyjnych itp.)